Media & News

Niemand hou daarvan om aan die dood te dink nie, maar ons hoor elke dag van mense om ons wat te sterwe kom – jonk en oud weens siekte of ongelukke. In die lewe is ons net verseker van twee dinge – 1)Belasting en 2)Dood. Om te verseker dat jou wense op ‘n duidelike wyse geskied is dit belangrik om ‘n regsgeldige testament op te stel en te verseker dat jy nie intestaat te sterwe kom nie.

Read more ...
Page 1 of 4